ในกรณีดาวโหลดไปแล้วมีปัญหา

1. ไฟล์ไม่เป็นชื่อเพลงนั้นๆ
วิธีแก้ ตอนเรากดดาวโหลด ก่อนที่จะเซฟไฟล์ให้เราตั้งชื่อไฟล์สะใหม่ให้ตรงกับเพลง
2. ดาวโหลดไม่ได้
วิธีแก้ server ขณะนั้นอาจจะมีปัญญา ให้รอสักระยะ แล้วค่อยมาโหลดใหม่

วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2551

แจกเพลง Silly Fools Download MP3 ทุกอัลบั้ม

Pancake - ตั้งแต่ต้นจนเจ็บ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Zq2blZysbLKelpmtsqyZlJyiZK6Wlpet4

Bie บี้ - อยากถูกเรียกว่าแฟน.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bK2elJinarGbmpWttayZlJyiZ66Wlpep7


นัท AF4 - รักได้อีก.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=cbOimJWuaKqhl5SntqyZlJyiaK6Wlpen8
Silly Fools - EP. -1- ว่างเปล่า.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aKudnJenZ7KinJSnsayZlJyiY66Wlpar3
Silly Fools - EP. -2- รอยยิ้ม (ภาคทฤษฎี).mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=cK2hlJuta66ZluKnZ6qhkZSpZKybnZ2s7
Silly Fools - EP. -3- จิบเดียว...ก็ซึ้งแมน.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z6qdlpauba%2BdluKnZqqhkZSpY6yblZWu6
Silly Fools - EP. -4- รอยยิ้ม (ภาคปฎิบัติ).mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aq%2BZmZ2mcKycnOKnZ6qhkZSpZKybl5um7
Silly Fools 01-บ้าบอ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZKubmp2pYaygnOKnYaqhkZSpXqybl5em1
Silly Fools 02-หน้าไม่อาย.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZK2clZaraqyglJutr6yZlJyiYa6Wlpat1
Silly Fools 03-ผิดที่ไว้ใจ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aqqemJenZ66elOKnYqqhkZSpX6ybnJms2
Silly Fools 04-ขี้หึง.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=YrKimZWoYbKZlOKnYaqhkZSpXqyblpSm1
Silly Fools 05-เเกล้ง.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bq%2BbnJalb6yZlOKnZqqhkZSpY6ybnZSo6
Silly Fools 06-นำนิ่งไหลลึก.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aq%2BbnJWnaqyZlOKnYqqhkZSpX6ybnZSs2
Silly Fools 07-วัดใจ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=a6qgmZylaa2fnJSlsayZlJyiY66Wlpan3
Silly Fools 08-เหงา.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ba6elZWrcbKalJentqyZlJyiaK6Wlpat8
Silly Fools 09-พอเเล้ว.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bKyhmpilZKyZnOKnY6qhkZSpYKybnZyq3
Silly Fools 10-ปรักปรำ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Za2blZuuZ62impmtsayZlJyiY66Wlpat3
Silly Fools 11-ผิดที่ไว้ใจ (intro).mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z6ugnZipa6%2BenOKnZaqhkZSpYqyblpeu5
Silly Fools 01-แล้วแต่แป๊ะ.MP3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=abCdl5mtbbGfnJens6yZlJyiZa6Wlpat5
Silly Fools 02-น้ำลาย.MP3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=a6qhmJqua62fnOKnaaqhkZSpZqyblpao9
Silly Fools 03-คนที่ฆ่าฉัน.MP3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aLGglJasZ6qdnOKnYaqhkZSpXqybnJaq1
Silly Fools 04-หนึ่งเดียวของฉัน.MP3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=a7Gam5ytZLGbnOKnY6qhkZSpYKybnZau3
Silly Fools 05-ตูมตาม.MP3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=brKilpyrabCinJSts6yZlJyiZa6Wlpat5
Silly Fools 06-ไม่หวั่นแม้วันมามาก.MP3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bKqfmpeoZrGdnJSls6yZlJyiZa6Wlpan5
Silly Fools 07-บอกลา.MP3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bbKblpumbLOfnOKnZ6qhkZSpZKybm5as7
Silly Fools 08-มันอยู่ข้างเครื่อง.MP3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=cK%2BhlJmpbq2amJmltqyZlJyiaK6Wlpap8
Silly Fools 09-เพลงของเธอ.MP3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aK2ZmpqmZKqgluKnY6qhkZSpYKybmZqu3
Silly Fools 10-เบื่อ.MP3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=brOenZ2ncLGaluKnZ6qhkZSpZKybnJiq7
Silly Fools 11-แล้วแต่แป๊ะ.MP3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bqqZlpaqa6qelOKnZaqhkZSpYqybnZmo5
01-Silly Fools - Stay Away.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=a6%2Bdlpqpaa2emZmltayZlJyiZ66Wlpar7
02-Silly Fools - 21 Days.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bauilZypaa%2BanOKnZKqhkZSpYaybnZum4
03-Silly Fools - I've Gone Blind.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bLOflJSmaLGaluKnZaqhkZSpYqybnJis5
04-Silly Fools - This Road Is Mine.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=a7OZm5uoY6ygluKnY6qhkZSpYKybnZiu3
05-Silly Fools - One Generation.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=b6ydmJiocLCcnOKnZ6qhkZSpZKybnJum7
Silly_Fools_-_Long_Distang.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Zq%2BilZSnZLOfluKnYaqhkZSpXqybmZ2o1
x-1 coc 2005.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=cKqfmpeoba6ZnJSlt6yZlJyiaa6Wlpap9
Yamaha X-1.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=cKydmJilbLKcnOKnaKqhkZSpZaybnJuq8
Silly Fools - Mint -01- ไม่.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aqyfnJanbLOfm5qtsayZlJyiY66Wlpan3
Silly Fools - Mint -02- 150 c.c..mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z66dl52sZbKdnOKnYaqhkZSpXqybmpyu1
Silly Fools - Mint -03- คิดถึง.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aayenJuqZ6qZmJytsayZlJyiY66Wlpat3
Silly Fools - Mint -04- เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z66ZlZmuZq2inOKnYqqhkZSpX6ybmZus2
Silly Fools - Mint -05- ฟังดูง่ายง่าย.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ba%2BilJSnaq%2BelJmlsqyZlJyiZK6Wlpar4
Silly Fools - Mint -06- จิ๊จ๊ะ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=b62fnZWscK6alJmttqyZlJyiaK6Wlpar8
Silly Fools - Mint -07- เหนื่อย.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aa%2BilZWsa62fluKnZKqhkZSpYaybmZ2m4
Silly Fools - Mint -08- เจ็บ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aqqgmJ2raauinOKnZqqhkZSpY6ybmJeu6
Silly Fools - Mint -09- บั้นท้าย.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=a7GdmJmocLOglJWttayZlJyiZ66Wlpan7
Silly Fools - Mint -10- ปล่อย.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=cLKgl52mcaybmZqtt6yZlJyiaa6Wlpap9
Silly Fools - I.Q.180 -01- สู้ไม่ได้.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=b6uZm5mlbqyelOKnaKqhkZSpZaybm5mq8
Silly Fools - I.Q.180 -02- เมื่อรักฉันเกิด.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=a6ydmJuqZbKcnOKnY6qhkZSpYKybnJuq3
Silly Fools - I.Q.180 -03- สายไป.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aKqgmZSlaquinOKnZKqhkZSpYaybmJem4
Silly Fools - I.Q.180 -04- คิดไปทำไม.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bbKcl5Wpa7CZluKnaaqhkZSpZqybmZWu9
Silly Fools - I.Q.180 -05- เซ็ง.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=a7GilJumbayZlOKnaKqhkZSpZaybmJSu8
Silly Fools - I.Q.180 -06- เพ้อ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ba2dlJuqaa2flp2tt6yZlJyiaa6Wlpar9
Silly Fools - I.Q.180 -07- ต่างกัน.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZK%2Bbl5quZKqalpmlsKyZlJyiYq6Wlpan2
Silly Fools - I.Q.180 -08- เวลา.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aK%2BelpWnZbGilJmlsayZlJyiY66Wlpap3
Silly Fools - I.Q.180 -09- หรือเปล่า.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z62elJanaqyflpWtsKyZlJyiYq6Wlpan2
Silly Fools - I.Q.180 -10- พี่สาวครับอัดผมที.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=abGhlJ2qbaudluKnZKqhkZSpYaybmpWu4
Silly Fools - I.Q.180 -11- ให้เธอ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=arCel5SsZqyflpuns6yZlJyiZa6Wlpan5
Silly Fools - I.Q.180 -12- No Title.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=a6qinJSlZ7CcluKnYqqhkZSpX6ybnZqu2
Silly Fools - CandyMan -01- Intro.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bauenZ2qa66elOKnZ6qhkZSpZKybmpmu7
Silly Fools - CandyMan -02- ฝัน.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bbOhmJeparGbmZins6yZlJyiZa6Wlpat5
Silly Fools - CandyMan -03- อย่าบอกว่ารัก.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=arGdnJepbquhluKnaKqhkZSpZayblp2q8
Silly Fools - CandyMan -04- ไหนว่าจะไม่หลอกกัน.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aLCamZWraq2hlZWntayZlJyiZ66Wlpar7
Silly Fools - CandyMan -05- เพียงรัก.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bbChmpatbayZlOKnaKqhkZSpZaybmpSm8
Silly Fools - CandyMan -06- ผู้ยิ่งใหญ่.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z7CimpSuaa6dluKnZKqhkZSpYaybl52o4
Silly Fools - CandyMan -07- Hey.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=a62enZula62gmpets6yZlJyiZa6Wlpap5
Silly Fools - CandyMan -08- แค่คน.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=cK6gm5alaaqZ4palZ7KWlJiiaayalJU%3D7
Silly Fools - CandyMan -09- นางฟ้า.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=b6qemZqpabOelOKnZ6qhkZSpZKybnJmq7
Silly Fools - CandyMan -10- พ่อ-แม่-ลูก.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=a6%2BhlZuuarKZlOKnZKqhkZSpYaybnJSm4
Silly Fools - CandyMan -11- ใจมันหาย.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aLKcl5ilZrGZluKnZKqhkZSpYaybmZWq4
Silly Fools - CandyMan -12- อย่าบอกว่ารัก (bonus track).mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=cqqinJamb7KcluKnaaqhkZSpZqybnZqu9

ลิงค์ที่น่าสนใจ

- สาระความบันเทิง: http://www.zazana.com/
- บริการฝากไฟล์ : http://www.upsuper.com/
- ฟรีเมลล์ : http://www.hotmail.com/
- กระปุก http://www.kapook.com/
- เล่นเกมส์ http://game.zazana.com
- แจกเพลงเพื่อชีวิต : http://mp3-download-music.blogspot.com/
- แจก Vampires ใหม่ๆ : http://vampires-mp3-music.blogspot.com/
- เพลง mp3 ลูกทุ่ง : http://mp3-looktung.blogspot.com/
eXTReMe Tracker