ในกรณีดาวโหลดไปแล้วมีปัญหา

1. ไฟล์ไม่เป็นชื่อเพลงนั้นๆ
วิธีแก้ ตอนเรากดดาวโหลด ก่อนที่จะเซฟไฟล์ให้เราตั้งชื่อไฟล์สะใหม่ให้ตรงกับเพลง
2. ดาวโหลดไม่ได้
วิธีแก้ server ขณะนั้นอาจจะมีปัญญา ให้รอสักระยะ แล้วค่อยมาโหลดใหม่

วันศุกร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2551

VampireS 616 Update ประจำวันที่ 12 เมษายน 2551[Power Record]

VampireS 616 Update ประจำวันที่ 12 เมษายน 2551[Power Record]

แจกเพลง รายชื่อเพลง

001- [S] - Retrospect
01-Retrospect - เธอคือทุกอย่าง.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=a66dmJeuZ6yfluKnZqqhkZSpY6uimZ2q6


002- [S] - Tattoo Colour
01-Tattoo Colour - ขาหมู.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZrObl5StZa2eluKnZaqhkZSoYqyelpiq5


003- [S] - ต้าร์ Paradox
01-ต้าร์ Paradox - กำลังใจ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Y6yamZquZq%2BeluKnYaqhkZSpXquilpim1


004- [S] - B.O.Y
01-B.O.Y. - First Love First Hurt.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aLGbmJ2qZqugmJmttKyZlJyiZq6WlZ2n6 พาสแตกซิป noomnoom005- [S] - PRINCE
01-PRINCE - Love U (is all I wanna do).mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bLCgnZisa7GcmZ2nsqyZlJyiZK6WlZ2r4
02-PRINCE - จับตาดูให้ดีดี.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z7CbmJSnba%2BalZmns6yZlJyiZa6WlZ2t5
03-PRINCE - เพื่อนกันไม่ทำแบบนี้.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bKqemZiqZ66glpSltKyZlJyiZq6WlZ2p6006- [S] - Pancake
01-Pancake - ตั้งแต่ต้นจนเจ็บ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bqyfm52ma6yinOKnaaqhkZSpZquimZuq9007- [S] - Instinct
01-Instinct - เพี้ยน.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bbGclJWpaLChnOKnaKqhkZSpZauimpaq8


008- [S] - Do By Head
01-Do By Head - สุดทางรัก.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZK%2BalpSrZq6hnOKnYaqhkZSpXquil5yq1


009- [S] - MAYA KING
01-MAYA KING - ยิ้มทั้งน้ำตา.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZbGdl5ioabKZm5Wtr6yZlJyiYa6WlZ2p1


010- [S] - Ost. คู่ก๊วนป่วนเมษา
01-โก๊ะตี๋ - เพื่อนแท้ (Ost.คู่ก๊วนป่วนเมษา).mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bq2anJStbKyZlOKnZqqhkZSpY6uinZSs6


011- [S] - Ost. สี่แพร่ง
01-โดม Nologo - กลัว.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZauZnZSsZ7KhnOKnZKqhkZSpYauilZau4


012- [S] - Rapbit Dolls
01-Rapbit Dolls - หยุดน้ำตา.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bq%2BelJyoa7KblJmlt6yZlJyiaa6WlZ2n9


013- Silly Fools [English Version]
01-Silly Fools - Moving On.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bK2flJqtbLGbnOKnZ6qhkZSpZKuimZym7

02-Silly Fools - No Regrets.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZrCZmJmtaLKdluKnY6qhkZSpYKuil52s3

03-Silly Fools - Enough.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=b7Gfl5usarOaluKnaKqhkZSpZauinJim8

004-Silly Fools - The Long Road.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ba%2BgnJ2maLCdnOKnZqqhkZSpY6uinJam6

05-Silly Fools - The Daily Grind.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bq2gmpumaayanZuttKyZlJyiZq6WlZ2t6

06-Silly Fools - Nevermind.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=a7GhlJmsZq%2BelOKnY6qhkZSpYKuinZmm3

07-Silly Fools - Extra Extra.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aqqhl5WtZaqalpSlr6yZlJyiYa6WlZ2r1

08-Silly Fools - Unhappy Ending.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Y66imZmnY62enOKnYaqhkZSpXquilpus1

09-Silly Fools - Long Distance.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aaqampquarKdluKnaKqhkZSpZauilZWs8

10-Silly Fools - Take Me Home.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aa2gm5isZa%2BbluKnY6qhkZSpYKuimp2u3


014- InFamous
01-InFamous - Silence.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aKydnJSrZrCemJStsayZlJyiY66WlZ2t3
02-InFamous - รักแท้ ศัตรูถาวร.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=b6yem5elb7ObmJytt6yZlJyiaa6WlZ2t9
03-InFamous - คนกลางคืน.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z7KdmJerabKclJStsayZlJyiY66WlZ2p3
04-InFamous - ชอบคนยาก.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z6%2BhnJSqaq%2BfnOKnZaqhkZSpYquilpyu5
05-InFamous - ละเลย.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bLGal52saLOZluKnaKqhkZSpZauimZWm8
06-InFamous - ถ้าวันนี้ไม่มีเธอ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=cLChnJuoarKdnJentayZlJyiZ66WlZ2t7
07-InFamous - ดาว.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Y66Zl5aoaa%2BeluKnYaqhkZSpXquilpqs1
08-InFamous - โง่.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=a6%2BdmZ2pa6yZlOKnZqqhkZSpY6uimpSo6


015- Lipta [Can U See Me]
01-Lipta - Interlude Can U See Me.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=a66alZmna7GfluKnY6qhkZSpYKuinZWq3
02-Lipta - แทนอารมณ์.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=crKilJmtb6qZlpStt6yZlJyiaa6WlZ2t9
03-Lipta - หมุนเวลา.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bK6gm5qpaayhnZWnsqyZlJyiZK6WlZ2p4
04-Lipta - ลมหายใจของเมือวาน.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZKubnJqqZbKcnJanr6yZlJyiYa6WlZ2t1
05-Lipta - Santa Cluaus Feat Way Thaitanium.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aLCim5etbKyZlOKnZaqhkZSpYquimJSo5
06-Lipta - คำที่ถูกลืม.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=cquhmJWmb6qamZqnt6yZlJyiaa6WlZ2t9
07-Lipta - มีเจ้าของ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=cKygmZuubrOinJittqyZlJyiaK6WlZ2p8
08-Lipta - ปฏิเสธอย่างไร.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ca6alZqqb6ufluKnaaqhkZSpZquinZWo9
09-Lipta - ทุกสิ่งทุกอย่าง.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Y7Cfl5yoabKdnOKnYqqhkZSpX6uilZys2
10-Lipta - คนที่เจ็บกว่า.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bbChnJuobK6empensqyZlJyiZK6WlZ2p4
11-Lipta - อ่อนแอ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZrGamJaoY6qZluKnYqqhkZSpX6uimZWu2
12-Lipta - ยาก.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aq2clJmlarKfnJuttayZlJyiZ66WlZ2r7016- Krit [Krit 2 Feels]
01-Krit - Boat_Za.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bLGflZ2oaLKgnZuttKyZlJyiZq6WlZ2r6
02-Krit - รู้ทัน.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=a6yhmZuoZ6qdnOKnZaqhkZSpYquimpyu5
03-Krit - ไม่มีเรื่องต้องคุยกัน.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=abCglpemabOgnOKnYqqhkZSpX6uinJem2
04-Krit - เข้าไม่ได้.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZrOgmJylaq%2BinOKnY6qhkZSpYKuimJeq3
05-Krit - อย่าร้องไห้.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bbGelpqtca6cnZ2ttqyZlJyiaK6WlZ2r8
017- CORE ROCK
01-CORE ROCK - มองหัวจรดเท้า.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Yqqilpioaa6blJTzY6qZnJGlZaeanZg%3D1
02-CORE ROCK - เริ่มที่คำว่ารัก.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aqqelJisbLOgnOKnZ6qhkZSpZKuil5es7
03-CORE ROCK - เหนือฟ้ายังมีฟ้า.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=a66blpWtbqugnZmnt6yZlJyiaa6WlZ2t9
04-CORE ROCK - พ.ศ ใหม่เปลี่ยนใจหรือเปล่า.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bqqZnJiub7OelOKnaKqhkZSpZauimpmo8
05-CORE ROCK - คนเจ้าชู้ดูไม่อยาก.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bKqgl52qZLObnJSlsqyZlJyiZK6WlZ2n4
06-CORE ROCK - คนเดียว.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bK%2BZmJipZbGbnOKnZKqhkZSpYauinZas4
07-CORE ROCK - ภาพซ้ำ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aq6dlJqsaauemJuntKyZlJyiZq6WlZ2p6
08-CORE ROCK - เพื่อนคนหนึ่งแอบหึงเธอ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bKudlp2obqualuKnaaqhkZSpZquil5is9
09-CORE ROCK - สุขสมอารมณ์หมาย.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=cKqhl5WubK2elpSltayZlJyiZ66WlZ2p7
10-CORE ROCK - แผ่วปลาย.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=b7Ofl5utbK6hnJant6yZlJyiaa6WlZ2n9018- Songkran Dance
01-Songkran Dance - Ice Ice Baby.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bqyem5ema6ydnJyttqyZlJyiaK6WlZ2p8
02-Songkran Dance - Ghosbusters.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZayelpatZrCcluKnYaqhkZSpXquimJqm1
03-Songkran Dance - Me Love.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZbCZmZWtZK%2BdluKnYqqhkZSpX6uil52u2
04-Songkran Dance - Color.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z7OampWuZbGiluKnYqqhkZSpX6uimpiq2
05-Songkran Dance - This is the police.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Zq%2Bal5yra6qdnZmls6yZlJyiZa6WlZ2p5
06-Songkran Dance - Shop Shop.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=abCim5qpaayZlOKnZqqhkZSpY6uimJSo6
07-Songkran Dance - Beautiful Girls.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aquZnZaucKqhnOKnaaqhkZSpZquilZau9
08-Songkran Dance - Walk Like an Egyptian.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bK2fm5itZ6yemZmts6yZlJyiZa6WlZ2t5
09-Songkran Dance - Umbrella.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=b6uanJSlb62enOKnaKqhkZSpZauim5uq8
10-Songkran Dance - Celebration.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZrOdlZasaa6hluKnZaqhkZSpYquilpWs5
11-Songkran Dance - If That 's Ok With you.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=arCelZurbK%2Bhlpuns6yZlJyiZa6WlZ2r5
12-Songkran Dance - Calabria 2008.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bLGamJmqaq2ZluKnaKqhkZSpZauimZWq8
13-Songkran Dance - Zombie.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Y7Ggl5araLKZlOKnYaqhkZSpXquil5So1
14-Songkran Dance - Livin' on a Prayer.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZK2alpSmaq%2BdlZetsayZlJyiY66WlZ2r3
15-Songkran Dance - La Luna 2008.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=cquelZylcK2ZluKnaaqhkZSpZquinZ2u9
16-Songkran Dance - To be with you.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZbCfl52saq6dnOKnZKqhkZSpYauilZyu4
17-Songkran Dance - I Was made for living you.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=cbKgmJmpb66cluKnaaqhkZSpZquinZqo9
18-Songkran Dance - Power.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=a7CbmJSobqudlZmnt6yZlJyiaa6WlZ2n9
19-Songkran Dance - Crush.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z6yelpeuZK6cluKnY6qhkZSpYKuimJqo3
20-Songkran Dance - Apologize.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bK2flZumb6ubnOKnZ6qhkZSpZKuimZym7019- POTATO Refresh
01-POTATO Refresh - รักเธอไปทุกวัน.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aa2Zl5SuaK2hluKnYqqhkZSpX6uim52q2
02-POTATO Refresh - อารมณ์สีเทา.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=a6uhmJWnZ6qbmJqnsKyZlJyiYq6WlZ2t2
03-POTATO Refresh - ที่เดิม Refresh.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aa2dnJ2uaa6hlpWtsqyZlJyiZK6WlZ2n4
04-POTATO Refresh - ลา ลา ลา Refresh.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZbGamZumaa6hmZutsqyZlJyiZK6WlZ2t4
05-POTATO Refresh - คำตอบของหัวใจ Refresh.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aK%2BdlZmubbGimZmlsqyZlJyiZK6WlZ2p4
06-POTATO Refresh - นี่แหละความเสียใจ Refresh.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Y66alp2pZK6dl52nsKyZlJyiYq6WlZ2n2
07-POTATO Refresh - ปากดี Refresh.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=a7OenJapbqydnOKnaaqhkZSpZquil5am9
08-POTATO Refresh - Sassy Girl Refresh.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=a62flZyoaqubnOKnZqqhkZSpY6uimZys6
09-POTATO Refresh - เพียงพอ Refresh.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z7KhlpulZbObnOKnZKqhkZSpYauimJao4
10-POTATO Refresh - รักแท้ดูแลไม่ได้.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aayhmpepZ6qdnOKnY6qhkZSpYKuimpys3
020- Greasy Cafe
01-Greasy Cafe - ถ้ามี.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z6ydnJSsZK2cnJStsKyZlJyiYq6WlZ2r2
02-Greasy Cafe - อุบัติเหตุ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZbObmpylbLCgmZynsayZlJyiY66WlZ2p3
03-Greasy Cafe - ภาพชินตา.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aK6blpWtbaydl5mntKyZlJyiZq6WlZ2n6
04-Greasy Cafe - ความบังเอิญ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=cayhmZSqaaqdlZattqyZlJyiaK6WlZ2t8
05-Greasy Cafe - ฝืน.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aqubmpataqqenOKnaKqhkZSpZauilpeu8
06-Greasy Cafe - ไฮซินท์.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=arKhlZeqZbOemJytsKyZlJyiYq6WlZ2t2
07-Greasy Cafe - คำสามคำ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=arKhlZeqZquclJytsKyZlJyiYq6WlZ2r2
08-Greasy Cafe - ไม่มีวันกลับมา.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=arGdnJumaLCenOKnZKqhkZSpYauim5eu4
09-Greasy Cafe - เกษมสำราญ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aKualJWrcK2ZmJintayZlJyiZ66WlZ2n7
10-Greasy Cafe - สิ่งเหล่านี้.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z6yfnZmrZ6yinOKnYqqhkZSpX6uimZum2
11-Greasy Cafe - Bonus Track.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=b7Ofm5iqbK6anOKnZ6qhkZSpZKuinZuu7021- Film ฟิล์ม
01-Film ฟิล์ม - เหวี่ยง.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=cquelpipabOZluKnaaqhkZSpZquinZ2o9
02-Film ฟิล์ม - ใช้ทั้งชีวิต ไว้คิดถึงเธอ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=b6yhmpmrarCdnOKnaaqhkZSpZquimpyo9
03-Film ฟิล์ม - ปากแข็ง.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=abCcnZeuZK2dluKnZKqhkZSpYauimpWm4
04-Film ฟิล์ม - หาอะไรรักสักหน่อยไหม.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bqqflJSlZrCZnOKnZaqhkZSpYquinZys5
05-Film ฟิล์ม - เจ็บตรงนี้ ดีกว่าเหงา.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=baugm5WqaKygluKnaKqhkZSpZauimZqu8
06-Film ฟิล์ม - ไม่มีอะไรได้ไหม.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=a66hnJioZLGbluKnZKqhkZSpYauinJWm4022- Silly Fools [The One]
01-Filly Fools - สตรีหมายเลข 1.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bLGflZ2pZ7Kem5uttKyZlJyiZq6WlZ2p6
02-Filly Fools - เราเป็นคนเลือกเอง.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z6ycmZurbbOelOKnZKqhkZSpYauil5mm4
03-Filly Fools - โง่.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bbGfmZysaLOaluKnZqqhkZSpY6uinJiu6
04-Filly Fools - พัก.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z6uempeuZbOdlJinr6yZlJyiYa6WlZ2r1
05-Filly Fools - ไม่พอเพียง.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=b7GhnZqsbLOgnZWttKyZlJyiZq6WlZ2n6
06-Filly Fools - รั้งรอ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aLKel5qnZaufnZatsayZlJyiY66WlZ2t3
07-Filly Fools - คุณกร่าง.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Za%2Bbl5WmZbGflpmlsayZlJyiY66WlZ2t3
08-Filly Fools - เหนื่อยแล้ว.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=b6uelpqubq2ZluKnZqqhkZSpY6uinZ2m6
09-Filly Fools - อีกครั้ง.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=cLOhlpatabGbmpintqyZlJyiaK6WlZ2r8
10-Filly Fools - ไกล.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Y7CbmJSoaK%2Bcl5mnr6yZlJyiYa6WlZ2n1023- LOOKPONG [Crush On]
01-LOOKPONG - จี๊ด.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=arGempqmbq2bluKnaaqhkZSpZquilZ2q9
02-LOOKPONG - แฟนเพื่อน.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Zqugm5imaqqgluKnYaqhkZSpXquimZqs1
03-LOOKPONG - คืนสำคัญ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=a6%2BhlZamarKdnOKnZKqhkZSpYauinJaq4
04-LOOKPONG - Dream of Light.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=arKdlZmrbbOeluKnZKqhkZSpYauim5is4
05-LOOKPONG - เปิดใจ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Y62hmpuuaq6elOKnYqqhkZSpX6uilZms2024- PAPANG [Independent]
01-PAPANG - หลบไปให้พ้น.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bK%2BdlZqlbLCalJmltqyZlJyiaK6WlZ2r8
02-PAPANG - เหงา แทนกันดูไหม.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ca%2Bhm5yoaq2cmZmltqyZlJyiaK6WlZ2p8
03-PAPANG - สักคนที่รักกัน.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bLKZm5qqbaqZnOKnaKqhkZSpZauimZam8
04-PAPANG - ติดอยู่ในใจ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aqyblJepaKuZnZqttqyZlJyiaK6WlZ2r8
05-PAPANG - รักจริงไม่อิงนิยาย.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z7KfmpWmZaqbluKnZaqhkZSpYquil5Wo5
06-PAPANG - เคียงข้างเธอ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Yq6gnZauYrGaluKnYaqhkZSpXquilZqu1025- THAITANIUM [Flip Side]
01-THAITANIUM - เลยตามเคย.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z6%2BclJeqa7CZluKnY6qhkZSpYKuimJ2u3
02-THAITANIUM - Tom yum samuraiz.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZbKbmZytarCcnZqtsayZlJyiY66WlZ2r3
03-THAITANIUM - Freedom.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bqugmJytb7KamZantKyZlJyiZq6WlZ2t6
04-THAITANIUM - When We ride.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZaqanJiuZKyfnJSlsayZlJyiY66WlZ2t3
05-THAITANIUM - วอน.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZLKampqpZayalpitsayZlJyiY66WlZ2n3
06-THAITANIUM - สำเร็จเอง.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=brKflpysaLKelpittqyZlJyiaK6WlZ2r8
07-THAITANIUM - Too far.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Y62alZioYqyelOKnYaqhkZSpXquilpmq1
08-THAITANIUM - Overdose.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZayalZSuaLKanJytsqyZlJyiZK6WlZ2t4
09-THAITANIUM - Aow la vowy.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aLKdlZynY6%2BeluKnYqqhkZSpX6uim5io2
10-THAITANIUM - Told yall.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aa2gnZmsaqqbluKnY6qhkZSpYKuimp2q3
11-THAITANIUM - Hey girl.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aK%2BfnZepZKqhm5mlr6yZlJyiYa6WlZ2p1
12-THAITANIUM - Too much.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=baqgl52ra6yhnJSls6yZlJyiZa6WlZ2t5
13-THAITANIUM - Be Quite.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZLCinJelaKyZlOKnYaqhkZSpXquimJSo1
14-THAITANIUM - Come Back to me.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aaqbmpynaaueluKnYqqhkZSpX6uim5qs2026- โก๋วิด
01-govit โก๋วิด - แมวไม่อยู่.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aayalZSubaqalJyttqyZlJyiaK6WlZ2p8
02-govitโก๋วิด - รักฉัน เลิกกันดีกว่า.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aayblJepZ7OdmZqttayZlJyiZ66WlZ2p7
03-govitโก๋วิด - นิ้วนางข้างขวา.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=cLCglJarcbCelZmnt6yZlJyiaa6WlZ2t9
04-govitโก๋วิด - สามช่า.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZqyglJWrZLGinOKnYaqhkZSpXquimZuo1
05-govitโก๋วิด - ยังสู้อยู่.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=cK%2BfnZepba2flpmlt6yZlJyiaa6WlZ2r9
06-govit โก๋วิด - กล้าดี.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=brOelZmlbLOiluKnZ6qhkZSpZKuinJqm7
07-govit โก๋วิด - แฟนเผลอเจอกัน.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aaybnJ2lY66dluKnYaqhkZSpXquinJ2o1
08-govit โก๋วิด - กำพร้าคนจริงใจ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ba2fm5iua62imZmttKyZlJyiZq6WlZ2n6
09-govit โก๋วิด - HI 5.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=crKilJqmabCZlJStt6yZlJyiaa6WlZ2n9
10-govit โก๋วิด - ขอดีดีพี่ก็ให้.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=YrCamJuuZK%2Bgl5Wnr6yZlJyiYa6WlZ2t1027- เสือ ธนพล Vol.6 [ทวีคูณ]
01-Sr เสือ ธนพล Vol.6 - ฝันสีเทา.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZrCelZusaLOdlpunr6yZlJyiYa6WlZ2p1
02-Sr เสือ ธนพล Vol.6 - ทะเลาะ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZrCdlpmoY7OanJensKyZlJyiYq6WlZ2n2
03-Sr เสือ ธนพล Vol.6 - ทวีคูณ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=a6uimJytbqygnOKnZaqhkZSpYquimpus5
04-Sr เสือ ธนพล Vol.6 - นกหลงรัง.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Yq%2BglZyoZaugnOKnYaqhkZSpXquilZuq1
05-Sr เสือ ธนพล Vol.6 - เด็ก.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZbKampqpZ6qZmJitsqyZlJyiZK6WlZ2t4
06-Sr เสือ ธนพล Vol.6 - เกมส์ชีวิต.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=arGhnZqtaLCdnZWtr6yZlJyiYa6WlZ2r1
07-Sr เสือ ธนพล Vol.6 - คนไม่ดี.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=a7KenZaoZ66elOKnZKqhkZSpYauinJmu4
08-Sr เสือ ธนพล Vol.6 - ค้นพบตัวเอง.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=brKenZaqZ66elOKnZ6qhkZSpZKuinJmq7
09-Sr เสือ ธนพล Vol.6 - สัตว์ร้าย.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aLGdnZulYquenOKnYqqhkZSpX6uim5eu2
10-Sr เสือ ธนพล Vol.6 - เสียงที่อยากฟัง.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z7KbmZytbqyilZqts6yZlJyiZa6WlZ2p5028-[S] - Fahrenheit
01-Fahrenheit - ทนไม่ได้.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZaqelZaqY66gnOKnYqqhkZSpX6uil5eu2029-[S] - เพลงประกอบละคร สวรรค์เบี่ยง
01-aof อ๊อฟ ปองศักดิ์ - จุดอ่อนของฉันอยู่ที่หัวใจ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z6qanJiuZ66dnJSls6yZlJyiZa6WlZ2n5
02-panutda ปนัดดา เรืองวุฒิ - สิ้นสุดสักที.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bqydmpemZ6qZ4palZbKWlJiiZrOalJc%3D5030-[S] - Feeling in my heart
01-Felling in my heart - ภาพหลอน.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=abOil5WqbqqcluKnZaqhkZSpYquimZim5
02-Felling in my heart - ตกจากที่สูง.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bbOgl5SpbbOdnJyntKyZlJyiZq6WlZ2n6
03-Felling in my heart - ตกจากที่สูง Acoustic.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZK%2BhnZSoZ6%2BfnOKnYqqhkZSpX6uilpyu2
04-Felling in my heart - ภาพหลอน Acoustic.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z66blpWuZrGgnZmns6yZlJyiZa6WlZ2p5031-[S] - ZEAL ซีล
01-Zeal - ดาว.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=brGclpyubK6hnOKnaaqhkZSpZquimpas9
02-Zeal - หมดชีวิต(ฉันให้เธอ)-บัวชมพู ฟอร์ด.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bKydnJStabCcmJSttayZlJyiZ66WlZ2n7032-[S] - หวิว
01-หวิว - เลือกคนดีๆไม่เป็น.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aq%2Bal5unaayhnOKnZ6qhkZSpZKuil5ym7
02-หวิว - แฟนห่างๆ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aaqalJenZ66elOKnY6qhkZSpYKuimpmo3033-[S] - Cinderella [Knock on the door]
01-Cinderella - Knock On The Door.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=a7CilZysa6qgluKnY6qhkZSpYKuinZim3
02-Cinderella - ผู้ชายเจ้าชู้ทุกคนหรือเปล่า.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aLOgl5Spaqucl5ynr6yZlJyiYa6WlZ2n1035-[S] - SuperSub
01-Supersub - Clock.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z66dnZ2oZK6emJensKyZlJyiYq6WlZ2r2036-[S] - บี พีระพัฒน์
01-บี พีระพัฒน์ - คนเดียวในโลก.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z6ycmperaLOelOKnZKqhkZSpYauil5ms4037 - Kim Dong Wook
01-Kim Dong Wook - Inside tear.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bq6fnJinbayZm5mntayZlJyiZ66WlZ2t7


038 - Monday Kiz
01-Monday Kiz - Mirage.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bKqelZioa7OgnOKnaaqhkZSpZquil5eu9
02-Monday Kiz - Fault it Sprouts.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZrOgmpWnarCinOKnY6qhkZSpYKuimJes3


039 - Sung Shi Kyung
01-Sung Shi Kyung - One which it loves.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bLGilZWubq6fluKnaaqhkZSpZquimJWm9
040 - Various Artists
01-Various Artists - Noah nappa.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aK6hnZ2pZq6bluKnYaqhkZSpXquinJWo1
02-Various Artists - Touch Complex.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aquanZimcK2clJyntqyZlJyiaK6WlZ2n8041 - YUI
01-YUI - Laugh Away.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aKyfmpmsaK2elZqtr6yZlJyiYa6WlZ2n1
02-YUI - Find Me.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=a6%2Bhm5ypZ6yemZmlsKyZlJyiYq6WlZ2r2
042 - Yuri
01-Yuri - The Breast Please.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aKqcmJemaK2fnOKnZqqhkZSpY6uilpaq6


043 - AS One
01-As One - Zza Zza La.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=abKhlZesY7Ghmpytr6yZlJyiYa6WlZ2r1
02-As One - ABCD.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z7KZnJetZqqZnOKnY6qhkZSpYKuimZas3


044 - Davichi
01-Davichi - Sad Promise.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Zq%2BelJyqZ66glJmlr6yZlJyiYa6WlZ2n1*---* แถบ

01-บอย โกสิยพงษ์ - เรา (Feat.แก๊ป T-Bone).mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aLOfl5mtZbGcl5ansKyZlJyiYq6WlZ2t2
เป๊ก อ๊อฟ ไอซ์ - น่ารัก น่า Love.mp3 [New Single]
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aaucl5ambbOaluKnZqqhkZSpY6uil5iu6
Tatto Colour - รู้ไหมจ๊ะ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z6yalZSqb6qenJyttKyZlJyiZq6WlZ2p6
02 ว่าน AF2 - วัยทองรำลึก.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bKycnJulb66hm5attqyZlJyiaK6WlZ2n8
BTS-ร้อยเพลงรัก.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bqqZmJeta62eluKnZ6qhkZSpZKuim5qm7

ลิงค์ที่น่าสนใจ

- สาระความบันเทิง: http://www.zazana.com/
- บริการฝากไฟล์ : http://www.upsuper.com/
- ฟรีเมลล์ : http://www.hotmail.com/
- กระปุก http://www.kapook.com/
- เล่นเกมส์ http://game.zazana.com
- แจกเพลงเพื่อชีวิต : http://mp3-download-music.blogspot.com/
- แจก Vampires ใหม่ๆ : http://vampires-mp3-music.blogspot.com/
- เพลง mp3 ลูกทุ่ง : http://mp3-looktung.blogspot.com/
eXTReMe Tracker