ในกรณีดาวโหลดไปแล้วมีปัญหา

1. ไฟล์ไม่เป็นชื่อเพลงนั้นๆ
วิธีแก้ ตอนเรากดดาวโหลด ก่อนที่จะเซฟไฟล์ให้เราตั้งชื่อไฟล์สะใหม่ให้ตรงกับเพลง
2. ดาวโหลดไม่ได้
วิธีแก้ server ขณะนั้นอาจจะมีปัญญา ให้รอสักระยะ แล้วค่อยมาโหลดใหม่

วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2551

VampireS 617 sumo mp3 ประจำวันที่ 24 เมษายน 2551

VampireS 617 sumo mp3 ประจำวันที่ 24 เมษายน 2551
แจกเพลง

001- [S] - Retrospect
01-Retrospect - เธอคือทุกอย่าง.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=a66dmJeuZ6yfluKnZqqhkZSpY6uimZ2q6


002- [S] - Tattoo Colour
01-Tattoo Colour - ขาหมู.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZrObl5StZa2eluKnZaqhkZSoYqyelpiq5


003- [S] - ต้าร์ Paradox
01-ต้าร์ Paradox - กำลังใจ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Y6yamZquZq%2BeluKnYaqhkZSpXquilpim1


004- [S] - B.O.Y
01-B.O.Y. - First Love First Hurt.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aLGbmJ2qZqugmJmttKyZlJyiZq6WlZ2n6 พาสแตกซิป noomnoom005- [S] - PRINCE
01-PRINCE - Love U (is all I wanna do).mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bLCgnZisa7GcmZ2nsqyZlJyiZK6WlZ2r4
02-PRINCE - จับตาดูให้ดีดี.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z7CbmJSnba%2BalZmns6yZlJyiZa6WlZ2t5
03-PRINCE - เพื่อนกันไม่ทำแบบนี้.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bKqemZiqZ66glpSltKyZlJyiZq6WlZ2p6006- [S] - Pancake
01-Pancake - ตั้งแต่ต้นจนเจ็บ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bqyfm52ma6yinOKnaaqhkZSpZquimZuq9007- [S] - Instinct
01-Instinct - เพี้ยน.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bbGclJWpaLChnOKnaKqhkZSpZauimpaq8


008- [S] - Do By Head
01-Do By Head - สุดทางรัก.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZK%2BalpSrZq6hnOKnYaqhkZSpXquil5yq1


009- [S] - MAYA KING
01-MAYA KING - ยิ้มทั้งน้ำตา.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZbGdl5ioabKZm5Wtr6yZlJyiYa6WlZ2p1


010- [S] - Ost. คู่ก๊วนป่วนเมษา
01-โก๊ะตี๋ - เพื่อนแท้ (Ost.คู่ก๊วนป่วนเมษา).mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bq2anJStbKyZlOKnZqqhkZSpY6uinZSs6


011- [S] - Ost. สี่แพร่ง
01-โดม Nologo - กลัว.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZauZnZSsZ7KhnOKnZKqhkZSpYauilZau4


012- [S] - Rapbit Dolls
01-Rapbit Dolls - หยุดน้ำตา.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bq%2BelJyoa7KblJmlt6yZlJyiaa6WlZ2n9


013- Silly Fools [English Version]
01-Silly Fools - Moving On.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bK2flJqtbLGbnOKnZ6qhkZSpZKuimZym7

02-Silly Fools - No Regrets.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZrCZmJmtaLKdluKnY6qhkZSpYKuil52s3

03-Silly Fools - Enough.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=b7Gfl5usarOaluKnaKqhkZSpZauinJim8

004-Silly Fools - The Long Road.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ba%2BgnJ2maLCdnOKnZqqhkZSpY6uinJam6

05-Silly Fools - The Daily Grind.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bq2gmpumaayanZuttKyZlJyiZq6WlZ2t6

06-Silly Fools - Nevermind.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=a7GhlJmsZq%2BelOKnY6qhkZSpYKuinZmm3

07-Silly Fools - Extra Extra.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aqqhl5WtZaqalpSlr6yZlJyiYa6WlZ2r1

08-Silly Fools - Unhappy Ending.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Y66imZmnY62enOKnYaqhkZSpXquilpus1

09-Silly Fools - Long Distance.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aaqampquarKdluKnaKqhkZSpZauilZWs8

10-Silly Fools - Take Me Home.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aa2gm5isZa%2BbluKnY6qhkZSpYKuimp2u3


014- InFamous
01-InFamous - Silence.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aKydnJSrZrCemJStsayZlJyiY66WlZ2t3
02-InFamous - รักแท้ ศัตรูถาวร.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=b6yem5elb7ObmJytt6yZlJyiaa6WlZ2t9
03-InFamous - คนกลางคืน.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z7KdmJerabKclJStsayZlJyiY66WlZ2p3
04-InFamous - ชอบคนยาก.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z6%2BhnJSqaq%2BfnOKnZaqhkZSpYquilpyu5
05-InFamous - ละเลย.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bLGal52saLOZluKnaKqhkZSpZauimZWm8
06-InFamous - ถ้าวันนี้ไม่มีเธอ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=cLChnJuoarKdnJentayZlJyiZ66WlZ2t7
07-InFamous - ดาว.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Y66Zl5aoaa%2BeluKnYaqhkZSpXquilpqs1
08-InFamous - โง่.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=a6%2BdmZ2pa6yZlOKnZqqhkZSpY6uimpSo6


015- Lipta [Can U See Me]
01-Lipta - Interlude Can U See Me.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=a66alZmna7GfluKnY6qhkZSpYKuinZWq3
02-Lipta - แทนอารมณ์.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=crKilJmtb6qZlpStt6yZlJyiaa6WlZ2t9
03-Lipta - หมุนเวลา.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bK6gm5qpaayhnZWnsqyZlJyiZK6WlZ2p4
04-Lipta - ลมหายใจของเมือวาน.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZKubnJqqZbKcnJanr6yZlJyiYa6WlZ2t1
05-Lipta - Santa Cluaus Feat Way Thaitanium.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aLCim5etbKyZlOKnZaqhkZSpYquimJSo5
06-Lipta - คำที่ถูกลืม.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=cquhmJWmb6qamZqnt6yZlJyiaa6WlZ2t9
07-Lipta - มีเจ้าของ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=cKygmZuubrOinJittqyZlJyiaK6WlZ2p8
08-Lipta - ปฏิเสธอย่างไร.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ca6alZqqb6ufluKnaaqhkZSpZquinZWo9
09-Lipta - ทุกสิ่งทุกอย่าง.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Y7Cfl5yoabKdnOKnYqqhkZSpX6uilZys2
10-Lipta - คนที่เจ็บกว่า.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bbChnJuobK6empensqyZlJyiZK6WlZ2p4
11-Lipta - อ่อนแอ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZrGamJaoY6qZluKnYqqhkZSpX6uimZWu2
12-Lipta - ยาก.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aq2clJmlarKfnJuttayZlJyiZ66WlZ2r7016- Krit [Krit 2 Feels]
01-Krit - Boat_Za.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bLGflZ2oaLKgnZuttKyZlJyiZq6WlZ2r6
02-Krit - รู้ทัน.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=a6yhmZuoZ6qdnOKnZaqhkZSpYquimpyu5
03-Krit - ไม่มีเรื่องต้องคุยกัน.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=abCglpemabOgnOKnYqqhkZSpX6uinJem2
04-Krit - เข้าไม่ได้.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZrOgmJylaq%2BinOKnY6qhkZSpYKuimJeq3
05-Krit - อย่าร้องไห้.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bbGelpqtca6cnZ2ttqyZlJyiaK6WlZ2r8
017- CORE ROCK
01-CORE ROCK - มองหัวจรดเท้า.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Yqqilpioaa6blJTzY6qZnJGlZaeanZg%3D1
02-CORE ROCK - เริ่มที่คำว่ารัก.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aqqelJisbLOgnOKnZ6qhkZSpZKuil5es7
03-CORE ROCK - เหนือฟ้ายังมีฟ้า.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=a66blpWtbqugnZmnt6yZlJyiaa6WlZ2t9
04-CORE ROCK - พ.ศ ใหม่เปลี่ยนใจหรือเปล่า.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bqqZnJiub7OelOKnaKqhkZSpZauimpmo8
05-CORE ROCK - คนเจ้าชู้ดูไม่อยาก.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bKqgl52qZLObnJSlsqyZlJyiZK6WlZ2n4
06-CORE ROCK - คนเดียว.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bK%2BZmJipZbGbnOKnZKqhkZSpYauinZas4
07-CORE ROCK - ภาพซ้ำ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aq6dlJqsaauemJuntKyZlJyiZq6WlZ2p6
08-CORE ROCK - เพื่อนคนหนึ่งแอบหึงเธอ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bKudlp2obqualuKnaaqhkZSpZquil5is9
09-CORE ROCK - สุขสมอารมณ์หมาย.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=cKqhl5WubK2elpSltayZlJyiZ66WlZ2p7
10-CORE ROCK - แผ่วปลาย.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=b7Ofl5utbK6hnJant6yZlJyiaa6WlZ2n9018- Songkran Dance
01-Songkran Dance - Ice Ice Baby.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bqyem5ema6ydnJyttqyZlJyiaK6WlZ2p8
02-Songkran Dance - Ghosbusters.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZayelpatZrCcluKnYaqhkZSpXquimJqm1
03-Songkran Dance - Me Love.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZbCZmZWtZK%2BdluKnYqqhkZSpX6uil52u2
04-Songkran Dance - Color.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z7OampWuZbGiluKnYqqhkZSpX6uimpiq2
05-Songkran Dance - This is the police.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Zq%2Bal5yra6qdnZmls6yZlJyiZa6WlZ2p5
06-Songkran Dance - Shop Shop.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=abCim5qpaayZlOKnZqqhkZSpY6uimJSo6
07-Songkran Dance - Beautiful Girls.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aquZnZaucKqhnOKnaaqhkZSpZquilZau9
08-Songkran Dance - Walk Like an Egyptian.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bK2fm5itZ6yemZmts6yZlJyiZa6WlZ2t5
09-Songkran Dance - Umbrella.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=b6uanJSlb62enOKnaKqhkZSpZauim5uq8
10-Songkran Dance - Celebration.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZrOdlZasaa6hluKnZaqhkZSpYquilpWs5
11-Songkran Dance - If That 's Ok With you.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=arCelZurbK%2Bhlpuns6yZlJyiZa6WlZ2r5
12-Songkran Dance - Calabria 2008.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bLGamJmqaq2ZluKnaKqhkZSpZauimZWq8
13-Songkran Dance - Zombie.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Y7Ggl5araLKZlOKnYaqhkZSpXquil5So1
14-Songkran Dance - Livin' on a Prayer.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZK2alpSmaq%2BdlZetsayZlJyiY66WlZ2r3
15-Songkran Dance - La Luna 2008.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=cquelZylcK2ZluKnaaqhkZSpZquinZ2u9
16-Songkran Dance - To be with you.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZbCfl52saq6dnOKnZKqhkZSpYauilZyu4
17-Songkran Dance - I Was made for living you.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=cbKgmJmpb66cluKnaaqhkZSpZquinZqo9
18-Songkran Dance - Power.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=a7CbmJSobqudlZmnt6yZlJyiaa6WlZ2n9
19-Songkran Dance - Crush.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z6yelpeuZK6cluKnY6qhkZSpYKuimJqo3
20-Songkran Dance - Apologize.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bK2flZumb6ubnOKnZ6qhkZSpZKuimZym7019- POTATO Refresh
01-POTATO Refresh - รักเธอไปทุกวัน.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aa2Zl5SuaK2hluKnYqqhkZSpX6uim52q2
02-POTATO Refresh - อารมณ์สีเทา.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=a6uhmJWnZ6qbmJqnsKyZlJyiYq6WlZ2t2
03-POTATO Refresh - ที่เดิม Refresh.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aa2dnJ2uaa6hlpWtsqyZlJyiZK6WlZ2n4
04-POTATO Refresh - ลา ลา ลา Refresh.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZbGamZumaa6hmZutsqyZlJyiZK6WlZ2t4
05-POTATO Refresh - คำตอบของหัวใจ Refresh.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aK%2BdlZmubbGimZmlsqyZlJyiZK6WlZ2p4
06-POTATO Refresh - นี่แหละความเสียใจ Refresh.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Y66alp2pZK6dl52nsKyZlJyiYq6WlZ2n2
07-POTATO Refresh - ปากดี Refresh.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=a7OenJapbqydnOKnaaqhkZSpZquil5am9
08-POTATO Refresh - Sassy Girl Refresh.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=a62flZyoaqubnOKnZqqhkZSpY6uimZys6
09-POTATO Refresh - เพียงพอ Refresh.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z7KhlpulZbObnOKnZKqhkZSpYauimJao4
10-POTATO Refresh - รักแท้ดูแลไม่ได้.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aayhmpepZ6qdnOKnY6qhkZSpYKuimpys3
020- Greasy Cafe
01-Greasy Cafe - ถ้ามี.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z6ydnJSsZK2cnJStsKyZlJyiYq6WlZ2r2
02-Greasy Cafe - อุบัติเหตุ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZbObmpylbLCgmZynsayZlJyiY66WlZ2p3
03-Greasy Cafe - ภาพชินตา.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aK6blpWtbaydl5mntKyZlJyiZq6WlZ2n6
04-Greasy Cafe - ความบังเอิญ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=cayhmZSqaaqdlZattqyZlJyiaK6WlZ2t8
05-Greasy Cafe - ฝืน.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aqubmpataqqenOKnaKqhkZSpZauilpeu8
06-Greasy Cafe - ไฮซินท์.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=arKhlZeqZbOemJytsKyZlJyiYq6WlZ2t2
07-Greasy Cafe - คำสามคำ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=arKhlZeqZquclJytsKyZlJyiYq6WlZ2r2
08-Greasy Cafe - ไม่มีวันกลับมา.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=arGdnJumaLCenOKnZKqhkZSpYauim5eu4
09-Greasy Cafe - เกษมสำราญ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aKualJWrcK2ZmJintayZlJyiZ66WlZ2n7
10-Greasy Cafe - สิ่งเหล่านี้.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z6yfnZmrZ6yinOKnYqqhkZSpX6uimZum2
11-Greasy Cafe - Bonus Track.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=b7Ofm5iqbK6anOKnZ6qhkZSpZKuinZuu7021- Film ฟิล์ม
01-Film ฟิล์ม - เหวี่ยง.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=cquelpipabOZluKnaaqhkZSpZquinZ2o9
02-Film ฟิล์ม - ใช้ทั้งชีวิต ไว้คิดถึงเธอ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=b6yhmpmrarCdnOKnaaqhkZSpZquimpyo9
03-Film ฟิล์ม - ปากแข็ง.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=abCcnZeuZK2dluKnZKqhkZSpYauimpWm4
04-Film ฟิล์ม - หาอะไรรักสักหน่อยไหม.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bqqflJSlZrCZnOKnZaqhkZSpYquinZys5
05-Film ฟิล์ม - เจ็บตรงนี้ ดีกว่าเหงา.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=baugm5WqaKygluKnaKqhkZSpZauimZqu8
06-Film ฟิล์ม - ไม่มีอะไรได้ไหม.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=a66hnJioZLGbluKnZKqhkZSpYauinJWm4022- Silly Fools [The One]
01-Filly Fools - สตรีหมายเลข 1.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bLGflZ2pZ7Kem5uttKyZlJyiZq6WlZ2p6
02-Filly Fools - เราเป็นคนเลือกเอง.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z6ycmZurbbOelOKnZKqhkZSpYauil5mm4
03-Filly Fools - โง่.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bbGfmZysaLOaluKnZqqhkZSpY6uinJiu6
04-Filly Fools - พัก.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z6uempeuZbOdlJinr6yZlJyiYa6WlZ2r1
05-Filly Fools - ไม่พอเพียง.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=b7GhnZqsbLOgnZWttKyZlJyiZq6WlZ2n6
06-Filly Fools - รั้งรอ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aLKel5qnZaufnZatsayZlJyiY66WlZ2t3
07-Filly Fools - คุณกร่าง.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Za%2Bbl5WmZbGflpmlsayZlJyiY66WlZ2t3
08-Filly Fools - เหนื่อยแล้ว.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=b6uelpqubq2ZluKnZqqhkZSpY6uinZ2m6
09-Filly Fools - อีกครั้ง.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=cLOhlpatabGbmpintqyZlJyiaK6WlZ2r8
10-Filly Fools - ไกล.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Y7CbmJSoaK%2Bcl5mnr6yZlJyiYa6WlZ2n1023- LOOKPONG [Crush On]
01-LOOKPONG - จี๊ด.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=arGempqmbq2bluKnaaqhkZSpZquilZ2q9
02-LOOKPONG - แฟนเพื่อน.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Zqugm5imaqqgluKnYaqhkZSpXquimZqs1
03-LOOKPONG - คืนสำคัญ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=a6%2BhlZamarKdnOKnZKqhkZSpYauinJaq4
04-LOOKPONG - Dream of Light.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=arKdlZmrbbOeluKnZKqhkZSpYauim5is4
05-LOOKPONG - เปิดใจ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Y62hmpuuaq6elOKnYqqhkZSpX6uilZms2024- PAPANG [Independent]
01-PAPANG - หลบไปให้พ้น.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bK%2BdlZqlbLCalJmltqyZlJyiaK6WlZ2r8
02-PAPANG - เหงา แทนกันดูไหม.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ca%2Bhm5yoaq2cmZmltqyZlJyiaK6WlZ2p8
03-PAPANG - สักคนที่รักกัน.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bLKZm5qqbaqZnOKnaKqhkZSpZauimZam8
04-PAPANG - ติดอยู่ในใจ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aqyblJepaKuZnZqttqyZlJyiaK6WlZ2r8
05-PAPANG - รักจริงไม่อิงนิยาย.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z7KfmpWmZaqbluKnZaqhkZSpYquil5Wo5
06-PAPANG - เคียงข้างเธอ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Yq6gnZauYrGaluKnYaqhkZSpXquilZqu1025- THAITANIUM [Flip Side]
01-THAITANIUM - เลยตามเคย.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z6%2BclJeqa7CZluKnY6qhkZSpYKuimJ2u3
02-THAITANIUM - Tom yum samuraiz.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZbKbmZytarCcnZqtsayZlJyiY66WlZ2r3
03-THAITANIUM - Freedom.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bqugmJytb7KamZantKyZlJyiZq6WlZ2t6
04-THAITANIUM - When We ride.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZaqanJiuZKyfnJSlsayZlJyiY66WlZ2t3
05-THAITANIUM - วอน.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZLKampqpZayalpitsayZlJyiY66WlZ2n3
06-THAITANIUM - สำเร็จเอง.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=brKflpysaLKelpittqyZlJyiaK6WlZ2r8
07-THAITANIUM - Too far.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Y62alZioYqyelOKnYaqhkZSpXquilpmq1
08-THAITANIUM - Overdose.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZayalZSuaLKanJytsqyZlJyiZK6WlZ2t4
09-THAITANIUM - Aow la vowy.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aLKdlZynY6%2BeluKnYqqhkZSpX6uim5io2
10-THAITANIUM - Told yall.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aa2gnZmsaqqbluKnY6qhkZSpYKuimp2q3
11-THAITANIUM - Hey girl.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aK%2BfnZepZKqhm5mlr6yZlJyiYa6WlZ2p1
12-THAITANIUM - Too much.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=baqgl52ra6yhnJSls6yZlJyiZa6WlZ2t5
13-THAITANIUM - Be Quite.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZLCinJelaKyZlOKnYaqhkZSpXquimJSo1
14-THAITANIUM - Come Back to me.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aaqbmpynaaueluKnYqqhkZSpX6uim5qs2026- โก๋วิด
01-govit โก๋วิด - แมวไม่อยู่.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aayalZSubaqalJyttqyZlJyiaK6WlZ2p8
02-govitโก๋วิด - รักฉัน เลิกกันดีกว่า.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aayblJepZ7OdmZqttayZlJyiZ66WlZ2p7
03-govitโก๋วิด - นิ้วนางข้างขวา.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=cLCglJarcbCelZmnt6yZlJyiaa6WlZ2t9
04-govitโก๋วิด - สามช่า.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZqyglJWrZLGinOKnYaqhkZSpXquimZuo1
05-govitโก๋วิด - ยังสู้อยู่.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=cK%2BfnZepba2flpmlt6yZlJyiaa6WlZ2r9
06-govit โก๋วิด - กล้าดี.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=brOelZmlbLOiluKnZ6qhkZSpZKuinJqm7
07-govit โก๋วิด - แฟนเผลอเจอกัน.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aaybnJ2lY66dluKnYaqhkZSpXquinJ2o1
08-govit โก๋วิด - กำพร้าคนจริงใจ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ba2fm5iua62imZmttKyZlJyiZq6WlZ2n6
09-govit โก๋วิด - HI 5.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=crKilJqmabCZlJStt6yZlJyiaa6WlZ2n9
10-govit โก๋วิด - ขอดีดีพี่ก็ให้.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=YrCamJuuZK%2Bgl5Wnr6yZlJyiYa6WlZ2t1027- เสือ ธนพล Vol.6 [ทวีคูณ]
01-Sr เสือ ธนพล Vol.6 - ฝันสีเทา.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZrCelZusaLOdlpunr6yZlJyiYa6WlZ2p1
02-Sr เสือ ธนพล Vol.6 - ทะเลาะ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZrCdlpmoY7OanJensKyZlJyiYq6WlZ2n2
03-Sr เสือ ธนพล Vol.6 - ทวีคูณ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=a6uimJytbqygnOKnZaqhkZSpYquimpus5
04-Sr เสือ ธนพล Vol.6 - นกหลงรัง.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Yq%2BglZyoZaugnOKnYaqhkZSpXquilZuq1
05-Sr เสือ ธนพล Vol.6 - เด็ก.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZbKampqpZ6qZmJitsqyZlJyiZK6WlZ2t4
06-Sr เสือ ธนพล Vol.6 - เกมส์ชีวิต.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=arGhnZqtaLCdnZWtr6yZlJyiYa6WlZ2r1
07-Sr เสือ ธนพล Vol.6 - คนไม่ดี.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=a7KenZaoZ66elOKnZKqhkZSpYauinJmu4
08-Sr เสือ ธนพล Vol.6 - ค้นพบตัวเอง.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=brKenZaqZ66elOKnZ6qhkZSpZKuinJmq7
09-Sr เสือ ธนพล Vol.6 - สัตว์ร้าย.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aLGdnZulYquenOKnYqqhkZSpX6uim5eu2
10-Sr เสือ ธนพล Vol.6 - เสียงที่อยากฟัง.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z7KbmZytbqyilZqts6yZlJyiZa6WlZ2p5028-[S] - Fahrenheit
01-Fahrenheit - ทนไม่ได้.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZaqelZaqY66gnOKnYqqhkZSpX6uil5eu2029-[S] - เพลงประกอบละคร สวรรค์เบี่ยง
01-aof อ๊อฟ ปองศักดิ์ - จุดอ่อนของฉันอยู่ที่หัวใจ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z6qanJiuZ66dnJSls6yZlJyiZa6WlZ2n5
02-panutda ปนัดดา เรืองวุฒิ - สิ้นสุดสักที.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bqydmpemZ6qZ4palZbKWlJiiZrOalJc%3D5030-[S] - Feeling in my heart
01-Felling in my heart - ภาพหลอน.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=abOil5WqbqqcluKnZaqhkZSpYquimZim5
02-Felling in my heart - ตกจากที่สูง.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bbOgl5SpbbOdnJyntKyZlJyiZq6WlZ2n6
03-Felling in my heart - ตกจากที่สูง Acoustic.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZK%2BhnZSoZ6%2BfnOKnYqqhkZSpX6uilpyu2
04-Felling in my heart - ภาพหลอน Acoustic.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z66blpWuZrGgnZmns6yZlJyiZa6WlZ2p5031-[S] - ZEAL ซีล
01-Zeal - ดาว.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=brGclpyubK6hnOKnaaqhkZSpZquimpas9
02-Zeal - หมดชีวิต(ฉันให้เธอ)-บัวชมพู ฟอร์ด.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bKydnJStabCcmJSttayZlJyiZ66WlZ2n7032-[S] - หวิว
01-หวิว - เลือกคนดีๆไม่เป็น.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aq%2Bal5unaayhnOKnZ6qhkZSpZKuil5ym7
02-หวิว - แฟนห่างๆ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aaqalJenZ66elOKnY6qhkZSpYKuimpmo3033-[S] - Cinderella [Knock on the door]
01-Cinderella - Knock On The Door.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=a7CilZysa6qgluKnY6qhkZSpYKuinZim3
02-Cinderella - ผู้ชายเจ้าชู้ทุกคนหรือเปล่า.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aLOgl5Spaqucl5ynr6yZlJyiYa6WlZ2n1035-[S] - SuperSub
01-Supersub - Clock.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z66dnZ2oZK6emJensKyZlJyiYq6WlZ2r2036-[S] - บี พีระพัฒน์
01-บี พีระพัฒน์ - คนเดียวในโลก.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z6ycmperaLOelOKnZKqhkZSpYauil5ms4037 - Kim Dong Wook
01-Kim Dong Wook - Inside tear.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bq6fnJinbayZm5mntayZlJyiZ66WlZ2t7


038 - Monday Kiz
01-Monday Kiz - Mirage.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bKqelZioa7OgnOKnaaqhkZSpZquil5eu9
02-Monday Kiz - Fault it Sprouts.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZrOgmpWnarCinOKnY6qhkZSpYKuimJes3


039 - Sung Shi Kyung
01-Sung Shi Kyung - One which it loves.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bLGilZWubq6fluKnaaqhkZSpZquimJWm9
040 - Various Artists
01-Various Artists - Noah nappa.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aK6hnZ2pZq6bluKnYaqhkZSpXquinJWo1
02-Various Artists - Touch Complex.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aquanZimcK2clJyntqyZlJyiaK6WlZ2n8041 - YUI
01-YUI - Laugh Away.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aKyfmpmsaK2elZqtr6yZlJyiYa6WlZ2n1
02-YUI - Find Me.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=a6%2Bhm5ypZ6yemZmlsKyZlJyiYq6WlZ2r2
042 - Yuri
01-Yuri - The Breast Please.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aKqcmJemaK2fnOKnZqqhkZSpY6uilpaq6


043 - AS One
01-As One - Zza Zza La.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=abKhlZesY7Ghmpytr6yZlJyiYa6WlZ2r1
02-As One - ABCD.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z7KZnJetZqqZnOKnY6qhkZSpYKuimZas3


044 - Davichi
01-Davichi - Sad Promise.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Zq%2BelJyqZ66glJmlr6yZlJyiYa6WlZ2n1*---* แถบ

01-บอย โกสิยพงษ์ - เรา (Feat.แก๊ป T-Bone).mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aLOfl5mtZbGcl5ansKyZlJyiYq6WlZ2t2
เป๊ก อ๊อฟ ไอซ์ - น่ารัก น่า Love.mp3 [New Single]
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aaucl5ambbOaluKnZqqhkZSpY6uil5iu6
Tatto Colour - รู้ไหมจ๊ะ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z6yalZSqb6qenJyttKyZlJyiZq6WlZ2p6
02 ว่าน AF2 - วัยทองรำลึก.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bKycnJulb66hm5attqyZlJyiaK6WlZ2n8
BTS-ร้อยเพลงรัก.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bqqZmJeta62eluKnZ6qhkZSpZKuim5qm7

ลิงค์ที่น่าสนใจ

- สาระความบันเทิง: http://www.zazana.com/
- บริการฝากไฟล์ : http://www.upsuper.com/
- ฟรีเมลล์ : http://www.hotmail.com/
- กระปุก http://www.kapook.com/
- เล่นเกมส์ http://game.zazana.com
- แจกเพลงเพื่อชีวิต : http://mp3-download-music.blogspot.com/
- แจก Vampires ใหม่ๆ : http://vampires-mp3-music.blogspot.com/
- เพลง mp3 ลูกทุ่ง : http://mp3-looktung.blogspot.com/
eXTReMe Tracker