ในกรณีดาวโหลดไปแล้วมีปัญหา

1. ไฟล์ไม่เป็นชื่อเพลงนั้นๆ
วิธีแก้ ตอนเรากดดาวโหลด ก่อนที่จะเซฟไฟล์ให้เราตั้งชื่อไฟล์สะใหม่ให้ตรงกับเพลง
2. ดาวโหลดไม่ได้
วิธีแก้ server ขณะนั้นอาจจะมีปัญญา ให้รอสักระยะ แล้วค่อยมาโหลดใหม่

วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2551

แจกเพลง Big Ass Mp3 download ทุกอัลบั้ม

Big Ass - 03 -เพื่อนชวนไปแอบดู.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=arCZlZyoaaqfluKnYqqhkZSpX6ybnZWu2
Big Ass - สายล่อฟ้า.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=a6%2BglJyuaKqalpmlsqyZlJyiZK6Wlpan4
Big Ass - 01 - บ๋อย.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aa%2Bcm5apaKqZnOKnZaqhkZSpYqybmJyo5
Big Ass - 02 - ก่อนตาย.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aa6hl5WraK2bnOKnZKqhkZSpYaybmZyu4
Big Ass - 04 - จรรยาบรรณ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZKqimJmoaK6blJTzZaqZnJGlZ6eblpw%3D3
Big Ass - 05 - แมวขโมย.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bLOemZaqaqqcnOKnZ6qhkZSpZKybmpeo7
Big Ass - 06 - รักเขาให้เท่าฉัน.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=a7KZmpiraq%2BfnOKnZaqhkZSpYqybm5au5
Big Ass - 07 - ศักดิ์เอ๋ย.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=abGcmJ2sbK6bl5ettKyZlJyiZq6Wlpar6
Big Ass - 08 - เธอเก็บฉันไว้ทำไม.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bbKfl5qnbrChnOKnaKqhkZSpZaybmpas8
Big Ass - 09 - เครื่องบิน.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZrOam52rZrKdm5ans6yZlJyiZa6Wlpat5
Big Ass - 10 - ชายมือสอง.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z62dnJqnZq6cluKnY6qhkZSpYKybmJqq3
Big Ass - 11 - เรื่องกล้วยกล้วย.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=a6yfmJmtaK6ZnOKnYqqhkZSpX6ybnZym2
Big Ass - 12 - แล้วเราก็จากกัน.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aKuflZelZ7KgluKnZKqhkZSpYaybmJio4
Big Ass-01-ปลุกใจเสือป่า.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bKqbnJerarChnJSlt6yZlJyiaa6Wlpap9
Big Ass-02-ข้าน้อยสมควรตาย.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bauclZWma7OiluKnZaqhkZSpYqybnJqs5
Big Ass-03-สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bbCZmpata7OfluKnZaqhkZSpYqybnZWq5
Big Ass-04-อะไรกันนักกันหนา.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=a7Kfl5qob6qhnOKnZqqhkZSpY6ybmpas6
Big Ass-05-พรหมลิขิต.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aK%2BamJWtbauimJmltayZlJyiZ66Wlpap7
Big Ass-06-Begins.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZbOdmpepY62cm5Snr6yZlJyiYa6Wlpap1
Big Ass-07-คนหลงทาง.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=baycnZunarGZl5att6yZlJyiaa6Wlpan9
Big Ass-08-ความหวังโง่ๆ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bK%2BhlJetbbCenZmlsqyZlJyiZK6Wlpat4
Big Ass-09-จุดสูงสุด.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aa6dmZSqbLCanOKnZaqhkZSpYqybmJum5
Big Ass-10-สิ่งกีดขวาง.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=a62gmp2qabGfnOKnZKqhkZSpYaybm5yq4
Big Ass - 01 Goodbye.MP3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bq2ilJytcrGinOKnaaqhkZSpZqybmZum9
Big Ass - 02 ไม่ค่อยเต็ม.MP3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aauem5quZaqdmJinsayZlJyiY66Wlpar3
Big Ass - 03 กากี.MP3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aqudnJaoabCbnJSns6yZlJyiZa6Wlpan5
Big Ass - 04 คำเดียว.MP3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aLGglpynZa%2Bflpmtr6yZlJyiYa6Wlpat1
Big Ass - 05 หลอกได้หลอกไป.MP3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aLObm5inba%2BdnZyntKyZlJyiZq6Wlpap6
Big Ass - 06 ชีวิตหลังความตาย.MP3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZKualJilZq%2BampinsayZlJyiY66Wlpap3
Big Ass - 07 ทิ้งไว้ในใจ.MP3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z62dlJqra6%2Bcl52tsayZlJyiY66Wlpar3
Big Ass - 08 ของมีคม.MP3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z62cmpuoZbOgnOKnYaqhkZSpXqybmpuq1
Big Ass - 09 My World.MP3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Y62bmJWlZa%2BiluKnYqqhkZSpX6yblZiu2
Big Ass - 10 เหตุผลง่ายๆ.MP3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZbOclZ2qaqubluKnY6qhkZSpYKybl5Ws3
BigAss 01 - เจี๊ยวจ๊าว.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=baudnJaoba2dlpSntqyZlJyiaK6Wlpar8
BigAss 02 - ทา ดม อม เช็ด.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Za%2Bbl5qpZ7Ohm5mlsayZlJyiY66Wlpar3
BigAss 03 - ทางผ่าน.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=a66am5qpZ7GdluKnY6qhkZSpYKybnJ2m3
BigAss 04 - เลิกกับมัน.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=cq6hnJ2lb62ampunt6yZlJyiaa6Wlpap9
BigAss 05 - ไส้เดือนรักเดียว.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZqqalpuuZK2anOKnYaqhkZSpXqybmZeq1
BigAss 06 - วันเดียว.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Y7KbmpitY6%2Bhl5qtr6yZlJyiYa6Wlpar1
BigAss 07 - โรคจิต.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZKublZWuZbOgnOKnYaqhkZSpXqybl5eo1
BigAss 08 - เฮ้ย!!!.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Z7CcmJSpba6cm52nsqyZlJyiZK6Wlpat4
BigAss 09 - ป่านนี้.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aa%2BdlpmrZ6ufmZmls6yZlJyiZa6Wlpap5
BigAss 10 - NOT BAD.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Y7Kam5SnZrGclJitsKyZlJyiYq6Wlpap2
BigAss 11 - เลว.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZrGcmJ2uaaqglJetsayZlJyiY66Wlpat3
BigAss 12 - ทางผ่าน (ACOUSTIC).mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aq2alJetba6elOKnZ6qhkZSpZKybl5mm7
BigAss 01-ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็ก.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZbOanJeqaLKZnOKnYaqhkZSpXqybmZas1
BigAss 02-ดีแต่ปาก.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=abCflZepY66bluKnYqqhkZSpX6ybnJWs2
BigAss 03-เล่นของสูง.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=brOZmJuqaquenOKnaKqhkZSpZaybm5em8
BigAss 04-ทางหนีไฟ.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=a62fmJSoZbCZluKnYqqhkZSpX6ybnZ2q2
BigAss 05-น้ำตา.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bK2clZambK%2Bcl5utt6yZlJyiaa6Wlpap9
BigAss 06-เติมฝัน.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Yq2alpauZ6ydnJetr6yZlJyiYa6Wlpar1
BigAss 07-คนไม่เอาถ่าน.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aq6clpWqcK%2BfnZWntayZlJyiZ66Wlpap7
BigAss 08-BA.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bK6clZysbbCdnOKnZqqhkZSpY6ybmpys6
BigAss 09-ฉันตะโกนดังพอหรือยัง.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=a6qhlJ2pbrGfnOKnaaqhkZSpZqyblpam9
BigAss 10-ศัตรูที่มองไม่เห็น.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bq6elZSscLChmpent6yZlJyiaa6Wlpar9
BigAss 11-เกิดมาแค่รักกัน.mp3
http://www.ziddu.com/download.php?uid=cLOhmJWtbKygnZintqyZlJyiaK6Wlpat8

ลิงค์ที่น่าสนใจ

- สาระความบันเทิง: http://www.zazana.com/
- บริการฝากไฟล์ : http://www.upsuper.com/
- ฟรีเมลล์ : http://www.hotmail.com/
- กระปุก http://www.kapook.com/
- เล่นเกมส์ http://game.zazana.com
- แจกเพลงเพื่อชีวิต : http://mp3-download-music.blogspot.com/
- แจก Vampires ใหม่ๆ : http://vampires-mp3-music.blogspot.com/
- เพลง mp3 ลูกทุ่ง : http://mp3-looktung.blogspot.com/
eXTReMe Tracker